Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό μας, έχοντας την απαιτούμενη κατάρτιση και ικανότητες, είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας. Η συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μας βοηθάει να είμαστε πάντα ενήμεροι και να εφαρμόζουμε τις καλύτερες τεχνικές επεξεργασίας στον τομέα της μεταποίησης κρεάτων.