Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας

Πιστοποιητικό ISO

Στη «Nostima», για να διασφαλίσουμε την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων εναρμονισμένο με το διεθνές πρότυπο ISO 22000.

Επίσης, ο χώρος παραγωγής είναι αυστηρά κλιματιζόμενος ώστε ακόμα και κατά τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού να υπάρχει χαμηλή θερμοκρασία για την αποτροπή της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.

Με τον τρόπο αυτό σας εγγυόμαστε πως:

  1. Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων ανταποκρίνεται και είναι σύμφωνη με τους στόχους της επιχείρησης και τις απαιτήσεις των πελατών, της νομοθεσίας και των αρμόδιων αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.
  2. Παρέχονται όλοι ο αναγκαίοι πόροι ώστε η επιχείρηση να κατορθώσει να επιτύχει τους παραπάνω στόχους.
  3. Η επιχείρηση μεριμνά για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας του καταναλωτή και την διεξαγωγή παραγωγικών διαδικασιών βάσει Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.
  4. Η εταιρεία ελέγχει και δεν δέχεται πρώτες ύλες προσβεβλημένες από παθογόνους μικροοργανισμούς και τοξικές ή ξένες ουσίες.
  5. Τα προϊόντα αποθηκεύονται και διατηρούνται σε τέτοιες συνθήκες που να αποφεύγονται οι πιθανότητες επιμολύνσεων.
  6. Τα προϊόντα διακινούνται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται, εκτίθενται, μεταφέρονται και προστατεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνσή τους από έντομα, τρωκτικά, ζωύφια και ξένες ύλες γενικά, αλλά και από οποιοδήποτε επικίνδυνο μικροβιολογικό παράγοντα.