Καβουρμάς

Καβουρμάς

  • Μοσχαρίσιος
  • Χοιρινός
  • Ανάμικτος (χοιρινό – μοσχάρι)