Αμνοερίφια

  • Ερίφιο γάλακτος ολόκληρο
  • Αρνί γάλακτος ολόκληρο
  • Αρνίσια χεράκια
  • Αρνίσια μπούτια

Kokoretsi Katsikaki Katsikaki