Χοιρινό

 • Μισάδι χοιρινό
 • Μπριζόλα Μ/Ο
 • Μπριζόλα Α/Ο
 • Σπάλα Μ/Ο
 • Σπάλα Α/Ο
 • Μπούτι Μ/Ο
 • Μπούτι Α/Ο
 • Πανσέτα Μ/Ο
 • Πανσέτα Α/Ο
 • Τρανς
 • Λαιμός Μ/Ο
 • Λαιμός Α/Ο
 • Χοιρίδιο γάλακτος

Επεξήγηση: Μ/Ο = Με οστό | Α/Ο = Άνευ οστού


Xoirino-1 Xoirino-2 Xoirino-3