Συνεργασίες

Η Nostima ΕΠΕ έχει μακρές συνεργασίες και διαθέτει τα προϊόντα της σε:

  • Δημόσια & Ιδιωτικά Ιδρύματα
  • Νοσοκομεία
  • Στρατόπεδα
  • Χώρους εστιάσεως
  • Κρεωπολεία
  • Catering
  • Ξενοδοχεία