Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Nostima

Η εταιρεία μας στην προσπάθεια της να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα, έχει εισαγάγει στην παραγωγική της διαδικασία ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Ιχνηλασιμότητα είναι η ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Στην περίπτωση που κάτι στο προϊόν δεν είναι αποδεκτό (πχ κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια του καταναλωτή), δίνεται στην εταιρεία η δυνατότητα να εντοπίσει αμέσως την πηγή του προβλήματος και να το διορθώσει.