Μοσχάρι

 • Μοσχάρι σε τεταρτημόρια
 • Κόντρα Μ/Ο
 • Μπριζόλα Μ/Ο
 • Σπάλα Μ/Ο
 • Σπάλα Α/Ο
 • Σπαλομπριζόλα Μ/Ο
 • Σπαλομπριζόλα Α/Ο
 • Ελιά Μ/Ο
 • Ελιά Α/Ο
 • Στήθος Μ/Ο
 • Στήθος Α/Ο
 • Στηθοπλευρά Μ/Ο
 • Μπούτι Μ/Ο
 • Μπούτι Α/Ο
 • Λάπα Α/Ο
 • Φιλέτο
 • Κότσι
 • Ποντίκι
 • Καρδιά
 • Συκώτι

Επεξήγηση: Μ/Ο = Με οστό | Α/Ο = Άνευ οστού


Mosxari-1 Mosxari-2 Mosxari-3